Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2013

Reposted fromsol-mineur sol-mineur
Reposted fromsol-mineur sol-mineur
4264 af8f
Reposted fromoblivious oblivious
Reposted fromsol-mineur sol-mineur
Podarowałeś mi coś, co nawet trudno nazwać. Poruszyłeś we mnie coś, o istnieniu czego nawet nie wiedziałam. Jesteś i zawsze będziesz częścią mojego życia. Zawsze.
— Janusz Leon Wisniewski - Samotność w sieci.
Reposted fromnutt nutt viazielonkawaherbata zielonkawaherbata

August 14 2013

7691 b092 500
Fiodor Dostojewski -Białe Noce

  Przeprowadź ją przez pokój 
  niby ścieżką wśród lasu 
  na stole 
  zapal różę 
  dobrą jak nocna lampka

  Potem 
  rozbieraj ją delikatnie 
  z obronnych gorsetów 
  z zaciśnięcia rąk 
  drżenia ramion ... 
  Otul szeptem.

  A jeśli kiedyś 
  wybiegnie nagle z pokoju 
  biegnij za nią 
  nie pozwól 
  ukryj jej twarz 
  w swych wielkich rękach 
  mów słowa 
  dużo słów 
  te wszystkie 
  których ja zapomniałem 
  których się wstydziłem

  Proszę cię 
  ty 
  którego nienawidzę 
  który przyjdziesz po mnie 
  by z jej drobnych piersi 
  zdrapać ślady mych rąk 
  rozchylić jej kolana 
  proszę cię 
  bądź dla niej dobry

  II

  Nie wiesz 
  że będziesz kochał mnie 
  że powie ci słowa 
  wypróbowane ze mną 
  że w jej włosach 
  poczujesz mój oddech 
  na jej brzuchu 
  napotkasz nocą 
  moje ręce

  I jeśli czasem 
  wciągając cię w siebie 
  aż do zachłyśnięcia 
  pomyli nasz imiona - 
  nie myśl o mnie z nienawiścią

  to ja 
  uczyłem ją jak dziecko 
  nie wstydzić się krzyku imion nagich ciał 
  to ja 
  czasem jeszcze mówię do ciebie 
  wtedy 
  myślałem 
  że mówię tylko do niej

  III

  Twój cień w jej oczach 
  to mój cień

  jej głos pełen niepokoju 
  to mój głos

  gdy ona cofa się z lękiem 
  ja powracam 
  pamiętaj

  na każde twoje słowo 
  zbyt ostre

  na każdy gest 
  nie dość szczery 
  ja powracam 
  pamiętaj

  I jeśli kiedyś sama 
  zapłacze nocą 
  nie wchodź do jej pokoju 
  już ja 
  będę przy niej

— Bohdan Urbankowski, "Erotyk dla następcy"
Kiedy po raz pier­wszy ktoś zacznie roz­depty­wać ci pal­ce, myślisz, że to niep­rawda, a po­tem przychodzi zdzi­wienie, że człowiek może coś ta­kiego zro­bić z dru­gim człowiekiem. Ale nie bar­dzo masz czas to prze­myśleć, bo właśnie od­dają ci mocz na twarz i ty zno­wu myślisz, że to niep­rawda, bo prze­cież ten człowiek roz­kraczo­ny nad tobą ma ta­kie sa­mo ser­ce, ner­ki i ten sam wstyd. 
— Marek Hłasko
Oboje wiemy jak samotność nocą boli
— Stanisław Staszewski, "Królowa Życia"

June 08 2013

7963 995e
Reposted fromoblivious oblivious
Kiedy się kogoś kocha,to pozwala mu się  sobą zaopiekować.
— Jodi Picoult, 'Karuzela uczuć'
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viareycio reycio
6999 8a84
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viageralt geralt
Księżna: Powiadają, iż diament jest tym cenniejszy, im więcej szlifierzy miało go w rękach.
Ferdynand: Wedle tej zasady kurwy są drogocenne.
— John Webster, Księżna d'Amalfi (akt I, scena 2)
Reposted fromdoshu doshu viageralt geralt
9808 f621 500
!!!!!!!!!
Reposted fromszaranagajama szaranagajama viageralt geralt
Wiki Królikowska: Ładne nogi, płaski brzuch czy fajne cycki?
Jakub Żulczyk: Przede wszystkim jędrny mózg.
— NAJLEPSZY ŻULCZYK!
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaoblivious oblivious
6824 4176
Reposted fromkarambol karambol viahmpf3rd hmpf3rd
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl